Boek mondfotografie


Het eerste Nederlandse boek over mondfotografie is vooral een praktische handleiding. Een hulpmiddel om goede mond- en gelaatsfoto's te maken. Het boekje is vooral een aanrader voor tandartsen,tandtechnisch en assistentes die mondfotografie in hun praktijk willen professionaliseren.

Inhoud

In Digitale mondfotografie worden de technische principes van fotografie gecombineerd met specialistische kennis op het gebied van tandheelkunde. Belangrijke voorwaarden voor een goede mondfoto zijn een spiegelreflex camera, 100mm macro objectief en een geschikte flitser. De kwaliteit van de foto wordt vooral bepaald door degene die fotografeert. In dit boek worden alle mogelijkheden van gebruik van fotoapparatuur verduidelijkt. Er worden adviezen gegeven voor het maken van goede en duidelijke mondfoto's. Aan bod komen hoofdstukken over materiaal, instellingen, fotograferen en bewerken van beelden op de computer.